Начелница Средњобанатског управног округа

Снежана Вучуревић

Решењем Владе Републике Србије, за начелника Средњобанатског управног округа постављена је Снежана Вучуревић.

 

web-DSC 9864-obr   web-DSC 9880-obr
(kliknite na fotografije za veću rezoluciju)

БИОГРАФИЈА

Рођена 27. марта 1966. године у Житишту. По занимању је професор разредне наставе. Дипломирала је на Учитељском факултету у Сомбору.
Радно искуство од 28 година стажа стекла је у ОШ ''Свети Сава'' у Житишту. Од тога је 8 година радила као помоћник директора а 4 године и на месту директора ОШ ''Свети Сава''.
Од децембра 2016. године запослена је у Педагошком заводу Војводине у Новом Саду.
Током дугогодишњег рада у области образовања усавршавала је своја знања и компетенције похађањем многобројних семинара везаних за квалитет рада школе, менаџмент и управљање људским ресурсима. Такође је учествовала на многим едукацијама везаним за рад локалне самоуправе, буџетирање и механизме родне равноправности.
Има положен државни стручни испит.
Удата је и мајка једног детета.

 

Контакт:

Тел: 023/536-593
Факс: 023/566-007
Маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник - законске обавезе

Начелник управног округа:
- усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате;
- прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
- прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад;
- прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих;
- сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа;
- сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица и врши друге послове одређене законом.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Нова законска решења предвиђају и постојање Савета управног округа, ради усклађивања рада органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа. Савет чине начелник управног округа и председници општина са подручја oкруга, чија је обавеза давање предлога за побољшање рада управног округа и окружних подручних јединица. Обавеза начелника је да предлоге Савета проследи министру надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.

Делокруг, састав, начин рада и одлучивања Савета управног округа регулисан је Уредбом о начину рада Савета управног округа ( ``Службени гласник РС``, број 15/06).

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©