Друга фаза озакоњења објеката приводи се крају

Понедељак, 14. август 2017. год. - Попис незаконито изграђених објеката је окончан и току је друга фаза Закона о озакоњењу објеката која подразумева доношење инспекцијских решења о рушењу на основу састављених пописних листова. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одредило је крај августа за крајњи рок завршетка друге фазе и дефинисало квоту од 40 инспекцијских решења дневно по једном запосленом грађевинском инспектору. У вези са тим у седишту Средњобанатског управног округа одржан је састанак са представницима свих локалних самоуправа, начелницима управа и грађевинским инспекторима, како би се непосредно упознали са ставовима и препорукама Министарства, претходно изнетим на састанку са начелницима свих управних округа. 

Учесници састанка су изнели стање са терена, потешкоће и проблеме који им отежавају и успоравају доношење решења о рушењу незаконито изграђених објеката и тиме окончање друге фазе у задатом року, који више неће бити продужаван. О свему је обавештено Министарство, укључујући и уверавање да ће локалне управе бољом организацијом расположивих капацитета завршиту другу фазу озакоњења у року.

 

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©