Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама

Понедељак, 10. јул 2017. год. - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду, подсетило је ових дана јавност и инспекторе рада на Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама. Смернице ће послодавцима и запосленима помоћи да се ризик по здравље при раду на високим температирама на отвореном сведе на минимум и објаснити како поступати у случају појаве здравствених проблема везаних за рад на високим температурама.

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и подзаконским актима послодавац је дужан да Актом о процени ризика узме у обзир и ризике по здравље запослених који раде на отвореном при високим температурама. Мере које су дужни да примењеују у том случају су организационе, техничке, здравствене, промена режима рада и друго, што конкретно подразумева честу замену запослених, чешће паузе уз обезбеђивање воде и безалкохолних напитака, обезбеђивање простора где могу да се запослени склоне са сунца и расхладе, упознавање запослених са опасностима по здравље и сиптомима болести проузрокованих високим температурама, обезбеђивање и пружање прве помоћи и др.

Детаљне информације и превентивне мере за безбедан и здрав рад на отвореном при високим темературама могу се видети на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©