Одржан први Савет управног округа у текућој години

                                             

Среда, 6. фебруар 2013. год. - Душан Шијан, начелник Средњобанатског управног округа, који је ову дужност преузео 25. јануара 2013. године, након именовања од Владе Србије, одржао је данас прву седницу Савета управног округа. Након упознавања са члановима Савета и договором око будућег начина рада и сарадње, начелник је презентовао неке од идеја за чију реализацију је добио и сагласност свих присутних. Једна од идеја односи се на примену начела опортунитета, по угледу на позитивна искуства Суботице, Сомбора и Новог Сада, а чијом применом би се допринело ефикасности рада тужилаштва и судских органа. Идеја о формирању тима младих, стручних и образованих људи који би били ангажовани на изради пројеката са циљем конкурисања за добијање средства из предприступних фондова ЕУ, која би била коришћена за решавање разних проблема са циљем побољшања квалитета живљења становништва овог подручја, такође је прихваћена од стране председника локалних самоуправа, а наишла је и на одобравање  у Влади, истакао је начелник Душан Шијан.

У циљу решавања горућег проблема незапослености на подручју средњег Баната, председавајући Савета Душан Шијан је додао да су предузети први кораци како би се створио повољан амбијент за отварање нових радних места а односе се на започету сарадњу Зрењанина и Ногинска, града у Руској Федерацији, са којим је планирано успостављање братских односа.

Чланови Савета, председници општина Нови Бечеј - Саша Шућуревић, Нове Црње - Миле Тодоров, Житишта - Душан Милићев и Сечња - Предраг Милошевић, изнели су и неке од проблема у својим општинама који би се могли решавати уз помоћ округа и истакли да је тренутно најактуелнији процес реституције имовине и земљишта посебно, што представља велики посао, иначе поверен Републичком јавном правобранилаштву, које има своје одељење само у Зрењанину. За овај и све друге изнете проблеме начелник Душан Шијан је на крају седнице обећао да ће се заједнички предузимати све мере како би се они решавали на задовољавајући начин.

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©