Организациона структура

organizaciona-struktura

1. Начелник управног округа
2. Администартивно-технички секретар – 1 извршилац
3. Возач – 1 извршилац
ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ – СТРУЧНА СЛУЖБА
1. Шеф одсека
2. Саветник за правне послове-1 извршилац
3. Саветник за финансијско материјалне послове.- 1 извршилац
4. Референт за обраду финансијске документације-1 извршилац
5. Референт за канцеларијске послове – 1 извршилац
6. Оператер дактилограф- 1 извршилац

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©