Ветеринарска инспекција

Ветеринарска инспекција

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

- УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
Београд, Немањина 22-26
ОДСЕК ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/564-603

Надлежности ветеринарске инспекције:

 • надзор у области здравствене заштите животиња;

 • ветеринарска и санитарна контрола у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењавање, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње;

 • регистрација и контрола рада објеката за производњу намирница животињског порекла ( кланице, млекаре, прерада меда и сл. );

 • контрола објеката за производњу хране за животиње;

 • контрола нешкодљивог уклањања лешева и отпадака животињског порекла;

 • контрола промета лекова и биолошких средстава у ветерини;

 • надзор ветеринарских станица, амбуланти, института;


Закони и прописи којима се уређује област ветеринарства:

 • Закон о ветеринарству,

 • Закон о заштити животиња од заразних болести које угрожавају целу земљу,

 • Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе,

 • Закон о здравственом надзору над животним намирницама и предметима опште употребе

 • Закон о безбедности хране

У Одсеку ветеринарске инспекције запослено је 7 инспектора:

 1. Новак Ковачевић  - шеф Одсека ветеринарске инспекције (тел/факс: 023/564-603)

 2. Гордана Јовин

 3. Дијана Бурсаћ Максић

 4. Виорика Балош (за општину Житиште, тел. 023/821-340)

 5. Оливија Келемен Новаковић (за општину Нови Бечеј, тел. 023/772-320)

 6. Александар Тот

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©