Санитарна инспекција

Санитарна инспекција

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 16.
СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР
-   Одељење у Зрењанину -

Зрењанин, Народног фронта 2.
Контакт: тел/факс 023/535-821

маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Области које подлежу санитарном надзору, у смислу Закона о санитарном надзору јесу:

1) област заштите становништва од заразних болести;
2) област здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у производњи, промету и увозу;
3) област јавног снабдевања становништва водом за пиће.

Предмет надзора

Санитарни надзор, у областима које подлежу санитарном надзору, обухвата инспекцијски надзор:

1) објекта и његовог непосредног окружења;
2) унутрашњег простора и просторија у погледу њихове грађевинске целине, међусобне функционалне повезаности и хигијенског стања;
3) постројења, уређаја, намештаја, опреме и прибора;
4) сировина, полупроизвода и готових производа животних намирница и предмета опште употребе у производњи и промету, као и сировина, полупроизвода и готових производа животних намирница и предмета опште употребе који се увозе ради стављања у промет на домаћем тржишту или који се привремено увозе или извозе ради прераде, дораде и обраде;
5) лица запослених на одређеним пословима у објектима који подлежу санитарном надзору (у даљем тексту: запослена лица) и других лица која у складу са законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, подлежу санитарном надзору и обавезним здравственим прегледима на прописан начин;
6) наменских превозних средстава и њихове опреме, у складу са законом.
Под наменским превозним средствима, утврђеним у ставу 1. тачка 6) овог члана, подразумевају се:
(1) средства за превоз животних намирница и предмета опште употребе;
(2) средства за превоз путника у јавном саобраћају;
(3) санитетска превозна средства, и
(4) превозна средства регистрована за пренос умрлих лица.

Објекти који подлежу санитарном надзору

Објекти који подлежу санитарном надзору, у смислу члана 7. став 1. тачка 1) Закона о санитарном надзору јесу објекти у којима се обавља:

1) здравствена делатност;
2) делатност производње и промета животних намирница и предмета опште употребе;
3) делатност јавног снабдевања становништва водом за пиће;
4) угоститељска делатност;
5) делатност пружања услуга одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже;
6) делатност социјалне заштите;
7) васпитно-образовна делатност;
8) делатност културе, физичке културе, спорта и рекреације;
9) делатност јавног саобраћаја, и
10) други објекти одређени законом.

У Одељењу санитарне инспекције запослено је 8 инспектора:

  1. Габриела Лоди, начелница санитарне инспекције ( тел/факс 023/535-821)

  2. Милан Андријин

  3. Биљана Бугарски

  4. Весна Адамов

  5. Љубица Вујчић

  6. Јасмина Вујанов

  7. Александра Витомир

  8. Весна Ћупурдија

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©