Пољопривредна инспекција

Сектор пољопривредне инспекције

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Београд, Немањина 22-26
СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
за Средњобанатски управни округ
Зрењанин, Трг слободе 10.
Контакт: тел/факс 023/530-662
Канцеларија бр. 35

Пољопривредна инспекција у Зрењанину има четири извршиоца, пољопривредних инспектора, распоређених у четири инспекцијска одељења:
1.    Одељење за алкохол, алкохолна и безалкохолна пића
Инспектор: Весна Џонлага (канцеларија бр. 35. тел/факс 023/530-662)
2.    Одељење за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбених производа и контролу органске производње:
Инспектор: Јулка Секулић (канцеларија бр. 35, тел/факс 023/530-662)
3.    Одељење за контролу исплате подстицајних средстава у пољопривреди и за сточарство:
Инспектор: Миле Војновић
(канцеларија бр. 35, тел/факс 023/530-662)
4.    Одељење за пољопривредно земљиште:
Инспектор: Миро Међо
(канцеларија бр. 35, тел/факс 023/530-662)

Надлежности пољопривредне инспекције:

-    контрола квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа;
-    контрола вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола и др.
-    инспекцијски надзор у области пољопривредног земљишта, заштита и коришћење пољопривредног земљишта, управљање земљиштем у државној својини
-    контрола спровођења мера подстицаја за унапређење пољопривредне производње и
-    други инспекцијски послови у складу са законом.

Закони и прописи којима се уређује област деловања пољопривредне инспекције:

  • Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла
  • Закон о заштити потрошача
  • Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености производа с прописаним захтевима
  • Закон о вину и ракији
  • Закон о пољопривредном земљишту
  • Закон о мерама за унапређење сточарства

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©